Máy bơm màng thực phẩm QBW3-100

  • Lưu lượng chất lỏng 568 (Lít/phút)
  • Áp lực 8,4 (Bar)
  • Đường kính ống vào/ra 4 (Inch)
  • Đường kính khí 1/2 (Inch)