Máy Bơm Màng Thực Phẩm QBW3-50

Lưu lượng chất lỏng 378 (Lít/phút)
Áp lực 8,4 (Bar)
Đường kính ống vào/ra 2 (Inch)
Đường kính khí 1/2 (Inch)