Bơm Màng Godo QBW3-65

Lưu lượng chất lỏng 378 (Lít/phút)
Áp lực 8,4 (Bar)
Đường kính ống vào/ra 2 – 1/2 (Inch)
Đường kính khí 1/2 (Inch)