Showing all 9 results

Bơm định lượng

Bơm định lượng OBL Series RBB

 • Dải lưu lượng: 0,8-300 (Lít/h)
 • Áp suất đầu xả: 4-40 (bar)
 • Vật liệu đầu bơm: PVC, Inox 316L
 • Vật liệu Piston: SS 316L, Ceramic

Bơm định lượng

Bơm định lượng OBL Series RC

 • Dải lưu lượng: 0,8-300 (Lít/h)
 • Áp suất đầu xả: 5-40 (bar)
 • Vật liệu đầu bơm: PVC, Inox 316L
 • Vật liệu Piston: SS 316L, Ceramic

Bơm định lượng

Bơm định lượng OBL Series RCA

 • Dải lưu lượng: 0,8-300 (Lít/h)
 • Áp suất đầu xả: 5-40 (bar)
 • Vật liệu đầu bơm: PVC, Inox 316L
 • Vật liệu Piston: SS 316L, Ceramic

Bơm định lượng

Bơm định lượng OBL Series RH

 • Dải lưu lượng: 28-620 (Lít/h)
 • Áp suất đầu xả: 3,5-40 (bar)
 • Vật liệu đầu bơm: PVC, Inox 316L
 • Vật liệu Piston: SS 316L, Ceramic

Bơm định lượng

Bơm định lượng OBL Series RCC

 • Dải lưu lượng: 0,8-300 (Lít/h)
 • Áp suất đầu xả: 5-40 (bar)
 • Vật liệu đầu bơm : PVC, Inox 316L
 • Vật liệu Piston : SS 316L, Ceramic

Bơm định lượng

Bơm định lượng OBL Series RBA

 • Dải lưu lượng: 5-300 (Lít/h)
 • Áp suất đầu xả: 5-10 (bar)
 • Vật liệu đầu bơm : PVC, Inox 316L
 • Vật liệu Piston : SS 316L, Ceramic

Bơm định lượng

Bơm định lượng OBL Series MD

 • Dải lưu lượng: (1-520) Lít/h
 • Áp suất đầu xả: (5-10) bar
 • Vật liệu đầu bơm: PP, Inox 316
 • Vật liệu màng, bi, đế: PTFE (Teflon), PVC, Viton,

Bơm định lượng

Bơm định lượng OBL Series MC

 • Dải lưu lượng: (100-420) Lít/h
 • Áp suất đầu xả: (5-7) bar
 • Vật liệu đầu bơm: PP, Inox 316
 • Vật liệu màng, bi, đế: PTFE (Teflon), PVC, Viton,

Bơm định lượng

Bơm định lượng OBL Series MB

 • Dải lưu lượng: (11-155) Lít/h
 • Áp suất đầu xả: (6-12) bar
 • Vật liệu đầu bơm: PP, Inox 316
 • Vật liệu màng, bi, đế: PTFE (Teflon), PVC, Viton,