Máy bơm màng điện GODO DBY3-32 Inox

    • Lưu lượng tối đa 48 (Lít/phút)
    • Áp lực tối đa: 4 (bar)
    • Kích thước cổng hút/xả: 1,25 (inch)
    • Kích thước hạt rắn tối đa: 3,2 (mm)
    Danh mục: