Máy bơm màng điện GODO DBY3-15 Inox

  • Lưu lượng tối đa: 12,8 (Lít/phut)
  • Áp lực tối đa: (bar) 4
  • Kích thước cổng hút/xả: 1/2 (inch)
  • Kích thước hạt rắn tối đa: 2,5 (mm)
Danh mục: