Máy bơm màng điện GODO DBY3-15 Gang

  • Model GODO DBY3-15 gang
  • Lưu lượng tối đa: 12,8 (Kít/phút)
  • Áp lực tối đa: 4 (bar)
  • Kích thước cổng hút/xả: 1/2 (inch)
Danh mục: