Máy bơm màng điện GODO DBY3-100 Teflon

  • Model: GODO DBY3-100 Teflon
  • Lưu lượng tối đa: 245Lpm
  • Áp lực tối đa: 4 (bar)
  • Kích thước cổng hút/xả: 4 (inch)
Danh mục: