Máy bơm màng điện GODO DBY3-100 Gang

  • Model: GODO DBY3-100 Gang
  • Lưu lượng tối đa: 245Lpm
  • Áp lực tối đa: 4 (bar)
  • Kích thước cổng hút/xả: 3 (inch)
Danh mục: