Máy bơm màng điện GODO DBY3-10 Inox

  • Lưu lượng tối đa: 12,8Lpm
  • Áp lực tối đa: 4 (bar)
  • Kích thước cổng hút/xả: 3/8 (inch)
  • Kích thước cổng khí nén: 3/8 (inch)
Danh mục: