Máy bơm màng Aro 6661A4-444-C

  • Lưu lượng: 177,9 Lít/phút
  • Cột áp: 8,3 bar
  • Vật liệu: PVDF/ PTFE
Danh mục: