Bơm bột Godo QBF3-50

  • Lượng tiêu hao khí: 0,9 m3/h
  • Áp suất nguồn khí: 2.0~7.0 (bar)
  • Khối lượng vận chuyển: 0~3000 kg/h
  • Độ cao vận chuyển: 0~30 m