Bơm bột Godo QBF3-40

  • Lượng tiêu hao khí: 0,67 m3/h
  • Áp suất nguồn khí: 2.0~7.0 (bar)
  • Khối lượng vận chuyển: 0~2000kg/h
  • Độ cao vận chuyển: 0~30m