Bơm bột Godo QBF3-100

  • Lượng tiêu hao khí: 1.5 – 2.0 m3/h
  • Áp suất nguồn khí: 2.0~7.0
  • Khối lượng vận chuyển: 0~6000 kg/h
  • Độ cao vận chuyển: 0~30m