Bơm màng Yamada NDP-P20BPT

  • Lưu lượng: 100 lít/phút
  • Cột áp: 7bar
  • Vật liệu: Vỏ nhựa, màng teflon
  • Size: 3/4 inch
Danh mục: