Bơm màng Yamada NDP-80BAN

  • Lưu lượng: 800 lít/phút
  • Cột áp: 7 bar
  • Size: 3 inch
  • Motor: Hoạt động bằng khí nén
Danh mục: