Bơm màng Yamada NDP-5FPT

  • Lưu lượng: 12.87
  • Cột áp: 7bar
  • Vật liệu: Vỏ nhựa, màng teflon
  • Size: 1/4 inch
Danh mục: