Bơm màng Yamada NDP-5FAT

  • Lưu lượng tối đa: 10l/phút
  • Cột áp tối đa: 7 bar
  • Đường cấp khí nén: 1/4 inch
  • Đầu lắp ống giảm thanh: 3/8 inch
Danh mục: