Bơm màng Yamada NDP-50BPT

  • Lưu lượng: 600 lít/phút
  • Cột áp: 7bar
  • Size: 2 inch
  • Motor: Hoạt động bằng khí nén
Danh mục: