Bơm màng Yamada NDP-50BAT

  • Lưu lượng: 600 lít/phút
  • Cột áp: 7 bar
  • Vật liệu: Vỏ nhựa, màng teflon
  • Size: 2 inch
Danh mục: