Bơm màng Yamada NDP-40BPN

  • Lưu lượng: 400 lít/phút
  • Cột áp: 7 bar
  • Size: 1 inch
  • Motor: Hoạt động bằng khí nén
Danh mục: