Bơm màng Yamada NDP-15FPN

  • Lưu lượng: 50 lít/p
  • Cột áp: 7bar
  • Size: 1/2 inch
  • Motor: Hoạt động bằng khí nén
Danh mục: