Bơm màng Yamada NDP-15BST

  • Lưu lượng: 50 lít/phút
  • Cột áp: 7bar
  • Size: 3/4 inch
  • Motor: Hoạt động bằng khí nén
Danh mục: