Bơm màng Yamada NDP-15BAN

  • Lưu lượng: 50 lít/phút
  • Cột áp: 7 bar
  • Vật liệu: Nhôm / buna
  • Size: 1/2 inch
Danh mục: