Bơm màng Yamada DP-10BAT

  • Lưu lượng: 20 lít/phút
  • Cột áp: 7 bar
  • Vật liệu: Thân nhôm – màng teflon
  • Size: 1/2 inch
Danh mục: