Bơm màng Wilden P4/PPAPP/WFS/WF/PTV

  • Kích cỡ cổng hút, xả: 1,5 (inch)
  • Lưu lượng tối đa: 352 (lít/phút)
  • Áp lực tối đa: 8.6 (bar)
  • Kích cỡ vật rắn tối đa : 4,76 (mm)
Danh mục: