Bơm màng Wilden P2/PKPPP/TNU/TF/PTV/0400

  • Kích cỡ cổng hút, xả: 1 (inch)
  • Lưu lượng tối đa: 140 (lít/phút)
  • Áp lực tối đa: 8,6 (bar)
  • Kích cỡ vật rắn tối đa: 4.76 (mm)
Danh mục: