Bơm màng Wilden A100P/PPPPP/FWS/WF/PWF/0150

  • Kích cỡ cổng hút, xả: 0,5 (inch)
  • Lưu lượng tối đa: 56 (lít/phút)
  • Áp lực tối đa: 8,6 (bar)
  • Kích cỡ vật rắn tối đa: 1,6 (mm)
Danh mục: