Bơm màng Wilden A.025P/PPPPP/WFS/TF/PWF/0150

  • Cổng kết nối 1/4 inch
  • Lưu lượng tối đa: 16,7 (lít/phút)
  • Áp lực tối đa: 8,6 (bar)
  • Kích cỡ vật rắn tối đa: 1,6 (mm)
Danh mục: