Bơm màng Verder VA8PP PP TF TF

  • Xuất xứ: Bỉ
  • Lưu lượng: 1,14 lít/phút
  • Cột áp: 6,9 Bar
  • Size: 1/4 inch
Danh mục: