Bơm màng TPE NOMAD NPF40 1.5″

  • Lưu lượng: 348 lít/phút
  • Cột áp: 8,6 Bar
  • Size: 2 inch
  • Chất rắn qua bơm tối đa: 1,5 mm
Danh mục: