Bơm màng Sandpiper S05 Metalic

  • Lưu lượng: 3.42 m3/h
  • Cột áp: 8,6 bar
  • Vật liệu: Nhôm, Inox, / Neo, Buna, Teflon, Santo
  • Size: 1/2″ (inch)
Danh mục: