Bơm màng Sandpiper 3 inch

  • Lưu lượng: 54 m3/h
  • Cột áp: 8,6 bar
  • Vật liệu: Nhôm, Inox, Gang / Neo, Buna, Teflon, Santo
  • Size: 3″ (inch)
Danh mục: