Bơm màng S30B1SGTABS000

  • Lưu lượng: 889 lít/phút
  • Cột áp: 8,6 bar
  • Vật liệu: Inox316 / Teflon
  • Size: 3″ (inch)
Danh mục: