Bơm màng S30B1AGTABS000

  • Lưu lượng: 1000lit/phút
  • Cột áp: 8.3bar
  • Vật liệu: Thân nhôm, Màng Teflon
  • Size: 3” (inch)
Danh mục: