Bơm màng S30B1ABBBAS100

  • Lưu lượng: 889 lít/phút
  • Cột áp: 8,6 bar
  • Vật liệu: Nhôm / Buna
  • Size: 3″ (inch)
Danh mục: