Bơm màng S20B1ANNABS000

  • Lưu lượng: 567 lít/phút
  • Cột áp: 8,6 bar
  • Vật liệu: Nhôm / Neo
  • Size: 2″ (inch)
Danh mục: