Bơm màng S1FB3P2PPUS000

  • Lưu lượng: 200 lít/phút
  • Cột áp: 7 bar
  • Vật liệu: Inox316 / Teflon
  • Size: 1″ (inch)
Danh mục: