Bơm màng S1FB3P1PPUS000

  • Lưu lượng: 200 lít/phút
  • Cột áp: 7 bar
  • Vật liệu: PP / Santo
  • Size: 1″ (inch)
Danh mục: