Bơm màng S1FB1SGTABS000

  • Lưu lượng: 170 lít/phút
  • Cột áp: 8,6 bar
  • Vật liệu: Inox316 / Teflon
  • Size: 1″ (inch)
Danh mục: