Bơm màng S1FB1ABWABS100

  • Lưu lượng: 170 lít/phút
  • Cột áp: 8,6 bar
  • Vật liệu: Nhôm / Buna
  • Size: 1″ (inch)
Danh mục: