Bơm màng S15B1ABWABS000

  • Lưu lượng: 401 lít/phút
  • Cột áp: 8,6 bar
  • Vật liệu: Nhôm / Buna
  • Size: 1,5″ (inch)
Danh mục: