Bơm màng S05B2P1TPBS100

  • Lưu lượng: 52 lít/phút
  • Cột áp: 6,8 bar
  • Vật liệu: PP / Santo
  • Size: 1/2″ (inch)
Danh mục: