Bơm màng S05B1S2TWABS100

  • Lưu lượng: 56 lít/phút
  • Cột áp: 8,6 bar
  • Vật liệu: Inox316 / Teflon
  • Size: 1/2″ (inch)
Danh mục: