Bơm màng S05B1ABWABS000

  • Lưu lượng: 56 lít/phút
  • Cột áp: 8,6 bar
  • Vật liệu: Nhôm / Buna
  • Size: 1/2″ (inch)
Danh mục: