Bơm màng Morak Jofee MK50PP-AL/TF/TF/TF

  • Kích thước cổng kết nối: 2 (inch)
  • Lưu lượng tối đa: 587 (lít/phút)
  • Kích thước hạt rắn tối đa: 6 (mm)
  • Độ cao tối đa có thể bơm: 84 (m)