Bơm màng Morak Jofee MK40PP-SS/ST/ST/ST

  • Kích thước cổng kết nối: 1,5 (inch)
  • Lưu lượng tối đa: 358 (lít/phút)
  • Kích thước hạt rắn tối đa: 5 (mm)
  • Độ cao tối đa có thể bơm: 84 (m)