Bơm màng Morak Jofee MK25PP-LL/TF/TF/TF

  • Kích thước cổng kết nối: 1 (inch)
  • Lưu lượng tối đa: 157 (lít/phút)
  • Kích thước hạt rắn tối đa: 4 (mm)
  • Độ cao tối đa có thể bơm: 84 (m)