Bơm màng Morak Jofee MK15PP-PP/ST/TF/PP

  • Kích thước cổng kết nối (inch): 1/2 – 3/4
  • Lưu lượng tối đa: 57 (lít/phút)
  • Kích thước hạt rắn tối đa: 2,5 (mm)
  • Độ cao tối đa có thể bơm: 84 (m)