Bơm màng Morak Jofee MK15PP-PM/BN/TF/PM

  • Kích thước cổng kết nối: (inch)1/2 – 3/4
  • Lưu lượng tối đa: (lít/phút) 57
  • Kích thước hạt rắn tối đa: (mm) 2,5
  • Độ cao tối đa có thể bơm: (m)84